Castra bygger branschens bästa anbudsorganisation – vill ni bli underleverantör?

Castra vill vara den självklara partnern för offentlig sektor när det gäller tjänster inom digitalisering och effektivisering. Vi har under det senaste året satsat stenhårt på att nå det målet genom att starta bygget av branschens bästa anbudsorganisation. Sedan starten av satsningen hösten 2019 har vi vunnit 22 nya ramavtal inom offentlig sektor. Dessutom har vi lyckats uppnå branschens bästa hit-rate (vunna avtal/lämnade anbud).

Vill ni bli underleverantör till Castra? Kontakta oss på partner@castra.se.