Göteborgs Universitet

CASTRA HAR TILLDELATS RAMAVTAL MED GÖTEBORGS UNIVERSITET

Castra har tilldelats ramavtal med Göteborgs Universitet inom verksamhetsområdena Projektledning IT projekt och Systemutveckling och systemförvaltning. Områdena omfattar konsulttjänster med kompetens inom exempelvis projektledning, design- och arkitekturarbete, informationssäkerhet, kravfångster och kravspecificering, systemutveckling, systemintegration, test och testledning. Avtalsvärdet beräknas till 240 MSEK med en takvolym på 348 MSEK.

Upphandlande myndighet, förutom Göteborgs Universitet, är Chalmers Tekniska Högskola, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola samt Stiftelsen Chalmers Innovation. Inom avtalet finns även ett flertal avropsberättigande lärosäten såsom Jönköping University och Högskolan i Skövde.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med stark forskning och attraktiva utbildningar. Universitetet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Universitetet efterfrågar konsulttjänster för att konsolidera IT-verksamheten och standardisera IT-tjänster. Under perioden kommer nya IT-tjänster att etableras, befintliga tjänster vidareutvecklas, och nyckeltal och mätetal tas fram för att följa upp verksamhetsnytta. Konsulter med erfarenhet av ledning av projekt, projektsäkring och projektadministration behövs i förändringsprocessen, både på expertnivå och som resursstöd.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelsehögskola med fokus på teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart. De har cirka 10 000 studenter och 3 000 anställda som bedriver forskning och utbildning på 13 institutioner. Högskolan har en vision om en bättre värld och är engagerade i hållbarhetsfrågor. Chalmers universitet planerar att genomgå en förändringsresa för att stödja sin strategi och vision. För att uppnå detta kommer de behöva konsultstöd inom områden som projektledning, projektadministration, systemutveckling och verksamhetsutveckling.

”Vi är otroligt glada över att ha blivit utvalda som en av de leverantörer som omfattas av detta ramavtal, och vi som våra konsulter ser fram emot att samarbeta med GU och Chalmers för att uppnå fina resultat. Det är en ära för oss att få delta i deras förändringsresa och att stärka och stabilisera deras IT-verksamhet genom innovativa IT-lösningar. Vi är särskilt stolta över att ha rankats högst i rangordningen för systemutveckling och systemförvaltning. Anbuden utvärderades främst baserat på kvalitet, vilket visar på vår erfarenhet och kompetens inom området. Att leverera hög kvalitet och effektivitet i våra tjänster är alltid vår högsta prioritet. Genom ett nära samarbete och god förståelse för deras specifika behov kommer vi att göra ett gediget arbete för att säkerställa att dessa behov och önskemål uppfylls”, säger Isabella Larm som är Bid Manager för offentlig sektor på Castra Group AB.

Avtalet börjar gälla från mars 2023 och med en avtalstid på 4 år.

 

Läs mer om våra ramavtal och vårt arbete inom offentlig sektor här