Bild på bolagsverket

CASTRA OCH BOLAGSVERKET SLUTER RAMAVTAL

Castra har tilldelats ramavtal med Bolagsverket som omfattar konsultuppdrag inom IT och digitalisering. Dessa uppdragstjänster inkluderar exempelvis konsulttjänster såsom verksamhetsutvecklare, systemutveckling, test, krav, IT-arkitektur, IT-säkerhet, scrum master samt AI-konsulter.

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad svensk statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer. Bolagsverket skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i deras uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

”Vi tycker självklart att det är otroligt kul och ser fram emot ett gott samarbete med Bolagsverket”, säger Isabella Larm som är Bid Manager på Castra.

Avtalsperioden startar 1 maj 2023 och sträcker sig över fyra år.

Läs mer om våra ramavtal och vårt arbete inom offentlig sektor här