calculator

CASTRA INGÅR RAMAVTAL MED FINANSINSPEKTIONEN

Castra har tilldelats ramavtal med Finansinspektionen (fi). Avtalet innefattar konsulttjänster inom Leveransledning, IT-arkitektur och säkerhet. Avtalsvärdet beräknas till 20–30 MSEK per år med en takvolym på 120 MSEK över hela avtalsperioden på 4 år.

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. De verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. De utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. De analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Castra har vunnit avtal inom området: Leveransledning, IT-arkitektur och säkerhet.
Roller som ingår i avtalet:

  • Projektledare
  • Uppdragsledare
  • Kravanalytiker
  • Testledare
  • Agil Coach
  • IT-arktitekt / lösningarkitekt
  • IT-säkerhetsspecialist

”Enligt statistik från upphandlingsmyndigheten är Castra idag en av de största leverantörerna av IT-tjänster till offentlig sektor. Vi är givetvis mycket glada och stolta att vi nu även får möjlighet att addera Finansinspektionen som kund. Vi vinner avtalet mycket tack vara vår gedigna erfarenhet av leverans till andra offentliga kunder, där vi under åren byggt upp processer och rutiner som bidrar till mycket hög leveransprecision. med vår spetskompetens inom Leveransledning, IT-arkitektur och säkerhet ser vi fram emot att få stötta Finansinspektionen i att vidareutveckla deras verksamhets- och IT lösningar.”

Avtalet började gälla 2023-01-02 och fortsätter fram till 2025-01-02 med möjlighet till 2 års förlängning.

 

Läs mer om våra ramavtal och vårt arbete inom offentlig sektor här