Ramavtal: Region Östergötland

Castra ingår ramavtal med Region Östergötland

Castra ingår ytterligare ett nytt ramavtal, denna gång med Region Östergötland. Avtalet avser IT-konsulttjänster och löper över 4 år.

Avtalet gäller bland annat områden inom system & verksamhetsutveckling, infrastruktur, test & ledning, IT och informationssäkerhet. Takvolymen är 110 MSEK under avtalsperioden och både Region Östergötland samt Östgötatrafiken kan avropa från avtalet. Avrop sker med förnyade konkurrensutsättningar inom alla delområden.

Region Östergötland är en region för de 467 158 invånarna som bor i Östergötlands län, där deras ansvar är att förse invånarna med hälso-och sjukvård samt tandvård. Regionen har också hand om den regionala utvecklingen i både län och region.

– Vi har haft en mycket stark tillväxt i Östergötland där många nya konsulter anslutit till oss under de senaste 2 åren. Det är därför mycket glädjande att Region Östergötland har valt oss som leverantör till deras nya ramavtal. Det innebär att vi kan erbjuda flera spännande uppdrag till våra konsulter i regionen, säger Sebastian Fagerholm som är nationellt ansvarig för ramavtal inom offentlig sektor på Castra.