Castra ingår ramavtal med Uppsala Bostadsförmedling

Castra ingår ramavtal med Uppsala Bostadsförmedling – en digital förmedlingstjänst för bostadssökande. Ramavtalet avser IT-konsulttjänster och sträcker sig över fyra år.

Uppsala Bostadsförmedling grundades 2016 med målet att samla alla lediga hyresgäster på ett och samma ställe. Castra är en av de fåtal leverantörer som valts ut som en av ramavtalsleverantörerna. Avtalet löper över en fyraårsperiod och uppgår till ett värde på cirka 7 500 000 kronor.

– Det känns otroligt bra att få hjälpa Uppsala Bostadsförmedling de kommande åren. Avtalet är en väldigt bra match sett till de kompetensområde där vi står starka. Att bli vald i hård konkurrens visar dessutom på Castras starka leveranskapacitet, säger Semir Jasarevic, VD på Castra Öst.

De tjänster som kan avropas under avtalsperioden är:

  • Systemutveckling och förvaltning i CMS
  • Systemutveckling frontend och backend
  • Integration och test
  • Systemarkitektur
  • Systemdesign
  • Grafisk webbdesign
  • Tillgänglighet
  • BI
  • IT-projektledare och teknisk projektledare

Avtalet är nu i full rullning och Castra har redan påbörjat arbetet med de första avropen.