Årets medarbetarundersökning visar en ökad stolthet och stark tillit på Castra

Castra utmärker sig positivt i en jämförelse med andra företag i Sverige i årets medarbetarundersökning med Great Place to Work. Vad gäller synen på respekt ledare och medarbetare emellan ligger resultatet i snitt 42 procentenheter högre oavsett frågeställning än Sverige Index.

Varje år genomför Castra en medarbetarundersökning tillsammans med Great Place to Work. En utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom företaget görs. Årets resultat var överlag positivt. De upplever ett gott ledarskap och det finns en stolthet, både i det enskilda arbetet och i företagets. 93 procent upplever ett trovärdigt och ärligt ledarskap inom företaget, samtidigt som 94 procent av medarbetarna är stolta att vara en del av Castra.

– Drygt 100 medarbetare valde att delta i årets undersökning vilket är ett mycket positivt resultat. Vi uppskattar att våra medarbetare visar ett starkt engagemang och en optimism att fortsätta utvecklas tillsammans inom bolaget. Att 9 av 10 medarbetare skulle rekommendera Castra som arbetsgivare gör mig otroligt stolt, säger Elin Toft, koncern-VD på Castra.

Enligt GPTW karakteriseras utmärkta arbetsplatser av att man känner förtroende för ledare, är stolt över arbetet och trivs med kollegorna. Undersökningen identifierar vad våra medarbetare tycker om arbetsplatsen. Dessutom är det ett bra stöd för att förstå vad det är som driver engagemang och lönsamhet inom organisationen. Den ger oss värdefull insyn i vårt pågående arbete att skapa en stark arbetsplatskultur och hjälper oss att identifiera fokusområden.

Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Läs mer om vårt erbjudande här eller besök vår karriärsida här

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator