Tester utförs på Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorie

Folkhälsomyndigheten tilldelar ramavtal till Castra

Folkhälsomyndigheten har upphandlat IT-konsulttjänster och har i sitt tilldelningsbeslut meddelat att de avser att teckna ramavtal med Castra. Castra har, som enda leverantör, vunnit avtal på samtliga tre anbudsområden i Solna. Avtalstiden är initialt ett år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Ramavtalets värde uppgår till cirka 20-30 miljoner kronor per år.

Folkhälsomyndighetens mål med ramavtalet är att på ett smidigt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kunna förse myndigheten med kompetenta IT-konsulter. Castra har fått förtroendet att leverera på samtliga anbudsområden. Ramavtalet avser konsulttjänster inom systemutveckling och förvaltning, leveransledning samt drift, säkerhet och support.

– Vi är så glada för möjligheten att få arbeta tillsammans med Folkhälsomyndigheten och hjälpa dem med IT-kompetens. Att som enda anbudsgivare få möjlighet att leverera på alla tre områden är väldigt glädjande. Med det viktiga arbete som Folkhälsomyndigheten gör just nu är det extra viktigt för oss att bistå med vår expertkompetens och vi ser fram emot ett engagerat och givande samarbete, säger Elin Toft, koncern-VD på Castra.

Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Det är en nationell kunskapsmyndighet och kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människor hälsa. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.

– Att våra kunder och samarbetspartners har gett oss högsta betyg i utvärderingen är vi otroligt stolta över. Det visar att vårt arbete och engagemang till våra kunder ger det förtroende vi vill uppnå. Folkhälsomyndigheten är en otroligt viktigt kund för oss i det strategiska arbete vi aktivt jobbar med och vi ser fram emot att få leverera toppklass och bygga ett partnerskap för att tillsammans utveckla IT och ny teknik hos myndigheten, säger Elin toft, koncern-VD på Castra.

Genom Castras stora IT-bredd och möjlighet att leverera expertkompetens säkerställer vi att våra uppdragsgivare får nydanande och kompletta lösningar på sina förfrågningar och utmaningar. Tillsammans med en mångårig och bred erfarenhet kommer Castra vara till stor nytta och bidra till Folkhälsomyndighetens vision om en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Avtalet beräknas starta 2020-11-01.