Castra når jämställt ledarskap

Castras ledning har nått jämställd representation. Ledningsgruppen växer och utgörs nu av 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Del av Castra ledningsgrupp

Socialt ansvarstagande och hållbarhetsarbete är självklara prioriteringar för Castra. När vi idag pratar om jämn könsfördelning menas ofta att andelen kvinnor respektive män i en grupp ligger inom intervallet 40 till 60 procent. Det kan vi nu konstatera att vi uppnått med en ledningsgrupp som utgörs av 50 procent kvinnor och 50 procent män.

– Jag tror stenhårt på att rekrytera på kompetens och att ha rätt person på rätt plats. Vi verkar i en mansdominerad bransch, att vi nu nått en jämställd representation i ledningsgruppen ser jag som en styrka. För oss handlar det om att ha fler infallsvinklar och olika typer av ledarskap samt att attrahera en större bredd bland dem vi vill rekrytera. Jämställda arbetsplatser får enligt min erfarenhet ett annat klimat, något som ökar trivseln bland både män och kvinnor, säger Josefine Övegard, VD för Castra Syd.

Vill du veta mer? Läs mer om Castra här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator