Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra har som ensam leverantör och i hård konkurrens vunnit ramavtal med Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Upphandlingen omfattar IT-konsulttjänster och sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Textilinsamling på återvinningscentralen av Andreas Offesson

Castra har i april ingått ramavtal med Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Avtalet är ett ramavtal som omfattar alla de konsulttjänster som IT-verksamheten hos Sysav har behov av att avropa inom kompetensområdena IT-styrning och verksamhetsutveckling, IT- och informationssäkerhet, systemutveckling, testning och infrastruktur. Avtalet löper initialt över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

– På Sysav strävar vi alltid efter att ligga i framkant av den digitala utvecklingen och har många spännande projekt som ligger framför oss. Castra kommer att bli en viktig partner i vår digitala utvecklingsresa. Vi förväntar oss att Castra är flexibla, kompetenta och snabba att ha och göra med. De skall nu motsvara våra högt ställda krav gällande leveranssäkerhet. Nu är det upp till bevis och vi ser mycket fram emot att få lära känna Castra mer, säger Martin Persson, IT-strateg på Sysav.

Castra har i hård konkurrens bland många av de stora lokala och nordiska konsultbolagen vunnit det exklusiva ramavtalet med Sysav.

– Vi är mycket stolta och glada över att ha vi fått högst poäng i utvärdering och därmed vunnit avtal som ensam leverantör. Upphandlingen utvärderades med tonvikt på kvalitetskriterier såsom t.ex. tillgång till kompetens samt vårt arbetssätt och bedömdes utifrån kriterier som kvalitet, effektivitet, samarbete och leveranssäkerhet. Castra var också den enda leverantören som fick full pott i den muntliga presentationen där man fick presentera en lösning på hur (en fiktiv) förfrågan skulle hanteras inom ramen för avtalet, genom att beskriva sin hantering av förfrågan från start till avslut. Att vi vinner avtalet är en kvalitetsstämpel för både vår leveranskapacitet och vårt arbetssätt samt en bekräftelse på vår förmåga att alltid hitta den bästa lösningen för kunden, säger Sebastian Fagerhom, ansvarig för offentlig sektor på Castra.

– Det är givetvis en stor fjäder i hatten för oss att vi lyckades vinna avtalet och kundens förtroende som ensam leverantör. Castra har sedan starten alltid jobbat som ett modernt kundfokuserat bolag som alltid vill leverera den bästa konsulten till kunden, oavsett om konsulten är anställd på Castra eller hos någon av våra samarbetspartners från vårt stora nätverk. I och med det nya ramavtalet så ser vi fram emot att komma i kontakt med nya bolag och konsulter som är intresserade av att jobba med Sysav, Säger Andreas Hadelöv, konsultchef/KAM på Castra.

Sysav ägs av 14 skånska kommuner och ansvarar för att avfall från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt.

Avtalet har tecknats och är nu i full rullning. Vi ser fram emot ett mycket spännande samarbete med Sysav!

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator