Castra tilldelas ramavtal med Försäkringskassan

Castra är en av flera leverantörer som har vunnit ramavtal med Försäkringskassan. Avtalet avser konsulttjänster inom IT-produktion och IT-infrastruktur. Den totala omfattningen på ramavtalet beräknas uppgå till cirka 70 miljoner kronor per år.

Castra är en av flera leverantörer som vunnit Försäkringskassans upphandling av konsulttjänster inom IT-produktion och IT-infrastruktur. Avtalet börjar gälla 1 april 2020 och sträcker sig över tre år med möjlighet till ett års förlängning.

Den totala omfattningen på ramavtalet beräknas uppgå till 70 miljoner kronor per år som fördelas på leverantörerna inom ramavtalet.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator