Sponsor till BRIS

Varje dag, året om, hör barn och unga av sig till Bris för att berätta om sina liv. Det är berättelser om våld, sexuella övergrepp och frånvarande vuxna. Om ensamhet, ätstörningar och självskadebeteende. Trycket på Bris telefoner är redan högt som det är och än högre har det blivit i samband med Coronakrisen. Många barn tvingas vara hemma i under hemförhållanden som är ohållbara. Med föräldrar eller andra vuxna som utnyttjar, förgriper sig på eller trakasserar barnen.

Castra har valt att stödja BRIS i deras arbete med att ge stöd till barn och unga via telefon, chatt, mail, forum och gruppverksamhet. Med stödet bidrar vi till att alla barn och unga som hör av sig till Bris ska få möjligheten att prata med en trygg vuxen. Ingen ska behöva lämnas ensam i oroliga tider.

Vill du veta mer? Läs mer om Castra här.