Castra vinner ramavtal med Höganäs kommun

Castra har efter upphandling vunnit ramavtal med Höganäs kommun gällande projektledare för att utveckla beslutsstödsystemet Qlikview. Avtalet löper under ett år.

Castra bistår Höganäs kommun med projektledare för att utveckla beslutsstödsystemet Qlikview. Idag används systemet av kommunens alla verksamheter för att följa upp och analysera data. Projektet har ett stort antal intressenter och ska utvecklas för att bättre passa användarnas behov.

Castra blir en viktig partner för kommunen med konsulter som är sammankallade, sammanhållande och som sköter det administrativa arbetet i projektet. De skapar möjligheter för ett enhetligt, kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt för kunden.

Vi ser fram emot ett roligt och spännande samarbete med Höganäs kommun!

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator