Vindkraftverk

Skellefteå Kraft och Castra sluter ramavtal

Castra har ingått ramavtal med kraftproducenten Skellefteå Kraft. Ramavtalet avser konsulttjänster inom IT-strategi, projektledning och testledning. Avtalet löper initialt över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Castra har nyligen ingått ramavtal med Skellefteå Kraft. Bolaget ägs av Skellefteå kommun och är en av Sveriges fem största kraftproducenter. Skellefteå Kraft är koncentrerat till norra Sverige och har egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Ramavtalet avser IT-konsulttjänster inom området strategi med stöd av IT, ledning och styrning av projekt. Castra har blivit valda som prioriterad leverantör och avtalet sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & employer branding