Castra satsar på kompetensutveckling inom visuell facilitering

Att kunna rita och dokumentera diskussion i bild är ett användbart och kraftfullt verktyg för driva och facilitera möten, workshops och processledning.

Under vår konferens i oktober höll vår medarbetare Christer Dahlström ett utbildningsspår inom visuell facilitering. Under denna annorlunda kurs fick deltagarna en introduktion till ämnet och grunderna för att väldigt enkelt börja leda och dokumentera möten genom att rita bilder. Utbildning inom området görs för att kunna arbeta med visualisering och möta kunders behov ännu bättre.

Tack till Christer Dahlström för en mycket uppskattad kurs!