Castras vinner ramavtal med Hyresbostäder Norrköping

Castra sluter ramavtal med Hyresbostäder i Norrköping

Efter upphandling tecknar Castra ramavtal med Hyresbostäder i Norrköping gällande konsulttjänster inom IT. Avtalet beräknas uppgå till cirka 3 000 000 kronor per år.

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler. De erbjuder Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende. Castra tecknar nu ramavtal med bostadsbolaget. Avtalet avser konsulttjänster inom IT och omfattningen bedöms till cirka 3 000 000 kronor per år.

Att Castra fortsätter växa i hög takt innebär många nya och spännande möjligheter. Att vi vunnit avtal med Hyresbostäder i Norrköping är ytterligare en möjlighet för Castra Mellansverige och de expansionsplaner vi har i regionen.

Vi ser fram emot ett bra och spännande samarbete tillsammans med Hyresbostäder!

Vill du veta mer? Läs mer om Hyresbostäder här eller om Castra här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator