Bild på svenska kronan

Castra tilldelas ramavtal med Kungliga biblioteket

Castra ingår ramavtal med Kungliga biblioteket. Avtalet innefattar flertalet konsulttjänster inom IT. Takvolymen bedöms till ca 10MSEK och avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till option på ett år.

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek som samlar in och bevarar allt tryckt material som ges ut i Sverige sedan 1661. Nu behöver de stöttning i sin digitaliseringsresa som Castra har fått möjligheten att vara en del av.

Totalt tilldelades två leverantörer ramavtalet vilket innefattar följande kompetensområden:

  • Systemutveckling
  • App-utvecklare, Android och iOS
  • User experience
  • IT-arkitektur
  • Projektledning IT
  • IT-säkerhet
  • Databaskompetens, primärt med inriktning mot NoSQL

 

– Vi på Castra är riktigt glada över att Kungliga Biblioteket har valt oss som leverantör. Vi ser fram emot ett samarbete där våra kompetenta konsulter får möjligheten att stötta dem under deras digitaliseringsresa, säger Jenny Nguon, Bid Manager på Castra.

Avtalet trädde i kraft 2021-10-14 och löper till och med 2023-12-31 med möjlighet till option på 1 år.

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig