Bild föreställande cyberattack

Castra utvecklar nytt affärsområde som ska hjälpa företag att skydda sig mot IT-attacker

IT-attacker är idag ett globalt problem och kan leda till förödande affärskritiska konsekvenser. Allt fler företag börjar förstå vidden av allvaret i cyberattacker. Inte minst efter helgens ransomwareattack som ledde till att 1000 företag världen över drabbades och där en utav Sveriges största matvarukedjor fick stänga ner sina butiker i flera dagar på grund av havererade kassasystem. 

Helgens IT-attack riktades mot ett amerikanskt företag som säljer it-tjänster till företag runtom i världen. I Sverige drabbades flertalet stora aktörer av systemstörningar varav ett utav landets stora matvarukedjor blev extra hårt drabbat. De tvingades stänga majoriteten av sina 800 butiker i flera dagar då de inte kunde ta betalt av sina kunder när kassasystemen havererade. 

Cyberattacken som skedde mot den amerikanska it-leverantören var en så kallad ransomwareattack. Det innebär att förövaren placerar en mjukvara hos måltavlan, lyckas låsa hela dennes system och sedan kräver en lösesumma för att låsa upp det. Dessa typer av cyberhot är idag ett av de största hoten mot företag i Sverige och hela världen. För att motverka detta ställer Integritetsskyddsmyndigheten ökade krav på företag som arbetar med känslig information med höga sanktionsavgifter för de som inte uppfyller dem. Därav bör samtliga bolag idag ha en tydlig informationssäkerhetsstrategi och ett aktivt arbete med detta.

 

”Cyberhot är idag ett av de största hoten mot företag i Sverige och hela världen”

 

Vi på Castra anser att informationssäkerhet är ett enormt viktigt område som samtliga svenska företag bör arbeta aktivt med. Därför har vi nu utvecklat ett nytt affärsområde inom informationssäkerhet där vi erbjuder allt ifrån strategisk rådgivning, teknisk konsultation till projektledning och implementation. Våra erfarna seniora IT-konsulter kan hjälpa er att ta de första stegen och påbörja er resa för att skydda er IT-miljö och er information. Castra har själva ett ledningssystem i enlighet med ISO27001 och nu vill vi hjälpa fler att gå samma väg. Vi kan stötta er med en översyn av er IT-infrastruktur och inledande möten om vad som ligger till grund för en certifiering. Därefter kan vi rådgöra och stötta er med riskanalys, ta fram nya policys och riktlinjer, nya processer för incidenthantering, säkerhetsklassning och kontinuitetsplanering samt implementering.  

När allt mer i vår värld förflyttas till den digitala plattformen vill Castra vara med och bidra till att svenska företag håller en hög nivå av säkerhet, för att säkerställa såväl sina egna som sina kunders intressen.

Som startskottet till vårt nya affärsområde erbjuder vi nu en halvdags gratis konsultation inom informationssäkerhet som utförs av en utav våra duktiga seniora IT-konsulter. Tveka inte att höra av er för att påbörja arbetet inför en säkrare framtid för just ert företag.

Vill du veta mer om vårt nya affärsområde? Läs mer här: https://www.castra.se/affarsomraden/#informationssakerhet

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig