Castra vinner ramavtal med Karlstad kommun

Castra vinner ramavtal med Karlstad kommun

Castra har efter upphandling vunnit ramavtal med Karlstad kommun gällande servicedesktekniker. Som ett av tre utvalda bolag har Castra blivit antagna ramavtalsleverantör till kommunen. Den totala omfattningen på ramavtalet uppgår till cirka 2 500 000 kronor per år.

Karlstad kommun fortsätter växa och har som vision att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadbor. Castra är en av de tre utvalda leverantörer som, efter upphandling, tecknat ramavtal med kommunen. Upphandlingen avser Karlstad kommuns behov av servicedesktekniker för operativt teknikerarbete i olika funktioner vid kommunens IT-avdelning. Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Omfattningen på ramavtalet uppskattas till cirka 2 500 000 kronor per år.

– Vi är otroligt stolta och glada att Karlstad Kommun, i hård konkurrens, har valt oss som leverantör i ramavtalet. Ramavtalet passar mycket bra in i de expansionsplaner vi har i regionen. Våra konsulter kommer att göra sitt yttersta för att leverera på och försöka överträffa de förväntningar som kommunen har på sin servicedesk, säger Sebastian Fagerholm, ansvarig för offentlig sektor på Castra.

– Vi har haft verksamhet i Karlstad under några år. Det nya ramavtalet med kommunen gör att vi nu kan erbjuda ytterligare en spännande uppdragsgivare till våra duktiga konsulter i regionen. Med grund i det nya ramavtalet vill vi också komma i kontakt med fler konsulter som har erfarenhet från bl.a. Servicedesk, säger Mikael Fjellström, VD för Castra Mellansverige.

I samband med det nya avtalet expanderar vi nu i regionen. Är du konsult och nyfiken på Castra? Hör av dig!

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator