Castra vinner ramavtal med Konkurrensverket för konsulttjänster inom IT-infrastruktur

konkurrensverket-entredorr-reception_200

Konkurrensverket har nyligen meddelat att de har tilldelat ett ramavtal inom IT-infrastruktur till Castra. Detta avtal är betydande i och med dess omfattning och långsiktiga karaktär, och det kommer att möjliggöra för Konkurrensverket att få tillgång till högkvalitativa konsulttjänster inom områden som Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server och VMWare.

Det nya avtalet med Castra omfattar konsulttjänster som innefattar strategisk rådgivning, problemlösning och långsiktig planering inom IT-infrastruktur. Värdet på avtalet uppgår till 600 000 kr. Detta avtal representerar en betydande investering från Konkurrensverkets sida och visar deras engagemang för att säkerställa att deras IT-infrastruktur är stabil, säker och effektiv.

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av detta avtal är att Castra har vunnit som ensam leverantör. Valet av Castra som ensam leverantör är en indikation på det förtroende som Konkurrensverket har för företaget och dess förmåga att möta deras specifika behov.

Det nya ramavtalet har en fyraårig löptid som börjar i oktober 2023. Detta ger både Konkurrensverket och Castra en stabil och långsiktig plattform att samarbeta på. Under den här perioden kommer Castra att vara Konkurrensverkets primära leverantör av konsulttjänster inom IT-infrastruktur, vilket ger en kontinuitet och möjlighet att utveckla långsiktiga strategier för att förbättra Konkurrensverkets IT-miljö.

”Jag är oerhört glada att vi har fått förtroendet från Konkurrensverket att med vårt skräddarsydda team av experter stödja Konkurrensverket med att upprätthålla en säker och tillgänglig IT-miljö de kommande åren. I tillägg ser vi det som en spännande möjlighet att vara en viktig del av Konkurrensverkets kommande digitaliseringsresan.

Jag tror att vårt beprövade och värdeskapande koncept som presenterats har ingett ett stort förtroende under upphandlingsfasen. På sikt tror jag också att detta kommer vara intressant för många av Sveriges myndigheter.” – säger Alexander Adolfsson som är kundansvarig i Region Öst.

Vill du veta mer om Castra? Läs mer om oss här