Castra och Öresundsbro konsortiet förlänger samarbete

Öresundsbron

Castra och Öresundsbro konsortiet förlänger sitt samarbete inom IT-konsulttjänster och projektledning. Castra är en av de tre huvudleverantörerna i detta strategiska partnerskap som sträcker sig över initialt två år från den 16 september 2023, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Det förväntade avtalsvärdet uppgår till upp till 120 miljoner SEK under en fyraårsperiod.

Öresundsbro konsortiet är ansvariga för Öresundsbron, en viktig infrastrukturell länk mellan Sverige och Danmark. Inom ramen för detta avtal kommer Castra att fortsätta leverera en bred palett av IT-konsulttjänster och projektledning för att stödja Öresundsbro konsortiets tekniska behov i både Malmö och Köpenhamn.

– Det är ett väldigt bra kvitto på det vi uppnått tillsammans under de år vi hittills har arbetat tillsammans. Öresundsbron en väldigt spännande och härlig kund, med många möjligheter och utmaningar. Det känns väldigt stort att få fortsatt förtroende, säger Josefine Övegard, VD Castra Syd AB

Detta partnerskap syftar till att främja teknisk excellens och kontinuerlig innovation inom projekt och IT-tjänster, vilket är av avgörande betydelse för Öresundsbrokonsortiets fortsatta framgång. Sebastian Fagerholm, nationellt ansvarig för ramavtal inom offentlig sektor på Castra Group AB, ser fram emot att vara en aktiv partner under denna spännande utvecklingsfas.

Öresundsbro konsortiets VD Linus Eriksson, uttrycker att det känns naturligt att fortsätta samarbetet med Castra och att de har funnit en framgångsrik metodik för att arbeta tillsammans.

Vill du veta mer om Castra? Läs mer om oss här