Medarbetare räcker upp handen och är delaktig på konferens

Delaktighet och medarbetarengagemang på Castra

Konsultbranschen är i ständig förändring och dagens konsulter har höga krav på sina arbetsgivare. De önskar frihet, flexibilitet och möjlighet att påverka. Dagens konsultbolag behöver vara föränderliga, snabbfotade och tillmötesgå branchens förändringar och konsulters krav. På Castra tror vi på ett företag där framgång kommer från delaktighet, medarbetarengagemang och arbetsglädje. 

För att främja engagemang och delaktighet arbetar vi på Castra bland annat med delägarskap, advisory board och projektgrupper. Vi tycker det är viktigt att man som medarbetare har möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar, både kring ens eget dagliga arbete men också hur bolaget ska drivas och verksamma. Genom delägarskap, advisory board och projektgrupper har våra medarbetare stora möjligheter att påverka bolagets utveckling och forma den arbetsplats de vill vara en del av.

Advisory board

Vi är ett team som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och alla har en viktig del i att nå målet. Vi ser det som en självklarhet att involvera medarbetare i arbetet att ta fram värderingar och att arbeta med organisationens strategi för att öka delaktighet. Därför har varje regionbolag en styrelse eller advisory board som fungerar som ett rådgivande organ i bolaget. 

Alla medarbetare erbjuds möjligheten att sitta med i bolagets advisory board och här diskuterar medlemmarna allt som har med bolagets välmående och utveckling att göra. Här diskuteras större frågor så som företagets strategiska arbete, mål och fokusområden. Här tar medarbetarna ett kliv framåt och uttrycker fritt sina önskemål och åsikter för företaget i stort och hur vi ska jobba framåt. 

Delägarskap

Delägarskap är ytterligare ett sätt att tillmötesgå konsulternas krav på medverkan och frihet. Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar där alla våra medarbetare har möjlighet till delägande från första dagen. Som delägare har den som önskar stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten och beslut gällande strategisk inriktning, långsiktiga mål och den dagliga verksamheten. Delägarskapet bidrar till ett härligt, engagerat företag som vi bygger tillsammans med medarbetarna. Gemensamt formar vi den arbetsplats vi vill vara en del av och tillsammans skapar vi ett roligt och givande arbetsklimat. 

Projektgrupper

Castra har ett antal interna projektgrupper som arbetar med specifika frågor. Många projektgrupper är självinitierade av våra medarbetare och arbetar med utveckling av frågor de själva tycker är intressanta. Just nu har vi projektgrupper som bland annat arbetar med utvecklingen av kulturarbetet, hur Castra ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor samt varumärke och marknadsföring. Konsulterna som dagligen är ute hos uppdragsgivarna bidrar med ett annat perspektiv och kan komma med värdefull input för hur marknaden ser ut, vad som fungerar och inte och hur vi kan jobba framåt i dessa frågor. 

Delaktighet och medarbetarengagemang är en tung grundpelare i hur Castra arbetar. Vi ser det som självklart att bolaget byggs tillsammans med våra medarbetare. Castra är ett bolag där alla respekteras och åsikter och input faktiskt ageras på.

Läs mer om Castra här.
Spana in våra lediga tjänster här.

Porträttbild Hilda Hammarin

Hilda Hammarin

Marknadsföring & projektkoordinator