Hur namnger du ditt konferensrum?

Jag minns en händelse som utspelade sig när jag jobbade på Ericsson runt 2002. Vi hade bokat en grupp med Subject Matter Experts från Stockholm för en intensiv krav- och modelleringsworkshop i Göteborg. Jag var väl förberedd som den som skulle driva modelleringen med fokus på begrepp och informationsstrukturer. Det som ofta är grunden till många problem inom företag är just en förenklad eller felaktig informations- och begreppsmodell. Man tror att man pratar om samma sak, tills man inser att man inte gör det. Och den insikten gör ont. Och har ofta kostat mycket tandagnisslan, energi och pengar!

Men våra inbjudna gäster verkade vara försenade!

Vi som hade varit så noggranna med inbjudan till workshopen med både “reading viewpoints”, roller, effektmål etc.
Och jag hade redan dubbelkollat att både tid och datum stämde!Jag började känna en viss oro. Tills jag fick ett samtal från en av dem.

“Vi är på Ericsson i Borås, och det verkar inte vara någon här som vet något om en workshop!”

Begrepp! Inbjudan var till workshop i konferenslokalen vid namnet “Borås” i Göteborg, inte till Ericsson i staden Borås.

Men vad ska man då ge konferensrummen för namn?

Jag har tänkt på det i omgångar tills jag såg konferensrummen på CASTRA:s kontor i Göteborg.
Castra har namngett rummen med existerande kärnvärden och de ord som är viktiga drivkrafter för företaget.
Det innebär att varje gång du bokar ett rum blir du indirekt påmind om kärnvärdena som ska styra verksamheten.

Genialt!

Det är så ett seniort konsultbolag tänker och realiserar effekt in i minsta detalj!
Det är ju så att vi bör ta varje tillfälle för att skapa kommunikation om något viktigt och drivande för en verksamhet.

“the power of words is that if you change the words, you change the world!”

Stefan Eekenulv

Senior konsult på Castra

Stefan är passionerad för krav, verksamhetsanalys och visualisering av kunskap för att få det att funka i verkligheten. En annan passion är MonoSki och god öl. Stefan driver industriforskning kring pragmatic knowledge representation tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och Castra. Han håller även i kurser inom IREB, läs mer här.