Porträttbild Mikael Hammarin

Tillväxt i kristider – vad är framgångsreceptet?

Castras grundare och numera coachande guru, Mikael Hammarin, har sedan 1998 startat flertalet bolag. Han har lyckats driva företagen genom flera instabila perioder såsom IT-kraschen i början av 2000-talet, finanskrisen 2008 och nu senast genom en global pandemi. Hans erfarenheter har skapat förståelse för hur man bygger stabila bolag som klarar sig igenom lågkonjunkturer och kriser vilket har hjälpt Castra att stå stabilt och kunnat växa trots en stormig omvärld.

Vad är framgångsreceptet bakom Castras fortsatta tillväxt – trots osäkra tider?

Jag brukar säga att vi håller oss i det perfekta mellanläget som gör att vi fortsätter att växa. Jämfört med mindre konsultbolag sitter vi på såväl erfarenheten som väldigt många välinarbetade kunder och uppdrag. I jämförelse med de stora traditionella aktörerna har vi fortfarande kvar den familjära kulturen, gemenskapen och närheten till varandra och till ledningen.

När man som kund vill jobba med en mindre och spetsig aktör är det viktigt att kika på hur många avtal, uppdrag och kunder bolaget har så att stabiliteten finns där även vid en lågkonjuktur eller kriser. Denna stabiliteten har vi på Castra målmedvetet lyckats arbeta in under flera år, men samtidigt har vi varit mycket måna om att behålla den familjära småbolagskänslan.

Porträttbild Mikael och Elin

Om vi går in lite mer detaljerat på de olika delarna, kan du förklara hur vi skiljer oss jämfört med mindre och större aktörer?

Relativt ett mindre konsultbolag har vi stabiliteten såsom:

 • En rejäl säljkraft där vi kontinuerligt signar många nya uppdrag samt att vi har en stor närhet och ett winwin-samarbete med våra kunder.
 • Många nya ramavtal. I dagsläget har vi t ex över 40 ramavtalskunder inom offentlig sektor och andra konjunktursäkra branscher. På så sätt kan vi alltid erbjuda bra uppdrag till våra konsulter, även under sämre tider.
 • Vi är konjukturokänsliga tack vare:
  • Att vi har en gedigen kundspridning, d vs många kunder i olika branscher inom såväl privat- som offentlig sektor
  • Vårt delägarkoncept som gör oss mer motståndskraftiga genom att engagera och attrahera många ambitiösa, lojala medarbetare
  • Att vi är väldigt omsorgsfulla med vilka konsulter vi anställer där alla besitter gedigen erfarenhet och spetskompetens
  • Att vi har rätt ledning som gör rätt avvägningar och tar rodret i svåra tider

 

”I vilket annat bolag får man chansen att bli delägare eller att vara med i Advisory Board från dag ett?” – Mikael Hammarin, Grundare Castra

Relativt ett större konsultbolag har vi kulturen och närheten till varandra

Något som oftast är svårt att få på ett traditionellt större konsultbolag är just den familjära kulturen. Det är svårt att få samma närhet till bolaget, till varandra och till ledningen men på Castra arbetar vi dagligen med att bevara vår kultur som utgör kärnan i vår verksamhet. Detta visar sig i bland annat:

 • Att vi har blivit certifierade av Great Place to Work fem år i rad och har blivit utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser samt Karriärföretag.
 • Den obegränsade friheten där alla medarbetare får välja hur mycket de vill jobba, hur mycket semester de vill ta, hur och när de vill kompetensutvecklas m.m.
 • Allas möjlighet till medbestämmande i bolaget gör att vi tillsammans bygger just det bolag som vi själva vill jobba på.

 

”Många andra bolag pratar om att de har detta, men vi har faktiskt tagit alla dessa delar fullt ut!” – Mikael Hammarin, Grundare Castra

Bild på anställda

Så sammanfattningsvis Micke, vad är det du har sagt egentligen? På vilket sätt är Castra ett konjukturokänsligt bygge?

I min mening är de tre viktigaste sakerna att ta med sig från denna artikeln följande:

 1. Se till att ha en stor kundspridning med många konjukturokänsliga kunder
 2. Skapa engagemang och involvera alla i bolaget på RIKTIGT
 3. Ge alla medarbetare möjlighet att styra sina egna liv

Nu ser vi fram emot ett riktigt roligt och spännande 2022!

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig