Intervju med Castras grundare Mikael Hammarin

Våra nyckelfaktorer i kristider

Coronaviruskrisen är ett faktum och innebär en omställning för oss alla. Vi tvingas anpassa oss efter nya förutsättningar och snabba förändringar. Mikael Hammarin, grundare av Castra, diskuterar sina tidigare erfarenheter av kris, vad som är viktigast i kristider och hur Castra står rustat.

Du har erfarenhet från olika kriser sedan tidigare, till exempel IT-bubblan och finanskrisen. Hur såg det ut för dig som företagare under dessa kriser?

1998 startade jag det första Castra-bolaget och satsade mer eller mindre på en kund och med stor tyngd mot Telecom-sektorn. Under hela tiden konsultade jag dessutom själv. Företaget växte och gick bra innan IT-bubblan år 2000 brast, men vi jobbade definitivt inte tillräckligt mycket med sälj och kundspridning. Detta påverkade oss mycket och var en tung lärdom. En tröst i bedrövelsen var väl endast att man inte var själv med att ha problem. Alla hade det, men sant än idag är också att högkonjunkturer har en tendens att skapa bolag, som kanske aldrig borde ha startats.

Vi lärde oss lyckligtvis massvis från IT-bubblan, vilket hjälpte när finanskrisen 2008 kom. Finanskrisen hade faktiskt ytterst liten påverkan på Castra.

Trots att verksamheten blomstrade tyckte jag ändå att det var någonting som saknades. Jag kände mer och mer att tiderna hade förändrats och att det var dags att bygga ett helt nytt typ av bolag som byggde på engagemang, delaktighet och frihet fullt ut och på riktigt. 2012 kom jag till slutsatsen att vi behövde göra en total omstart vilket ledde till att gamla Castra, som då var ett mer traditionellt bolag, avyttrades och nya Castra startades. 

Vilka erfarenheter tar du med dig från tidigare kriser?

De största lärdomarna jag tar med mig är att alltid ha bra kundspridning och mot konjunkturokänsliga branscher. Att konsekvent bygga efter det man lärt sig och att inte ta några genvägar. Att vara noggrann i rekryteringen och att bygga bolag och kultur tillsammans med personalen.

Samtidigt gäller det att hela tiden följa marknaden och vara nära kunden. Man måste lägga örat mot rälsen och agera på snabba förändringar. Där har Castra fördelen då vi nu faktiskt har 300 öron som tillsammans är intresserade av att lyssna för oss.

Hur har Covid-19 påverkat Castra hittills?

Inte så mycket än så länge. Som de flesta säkert känner till så är det några storbolag som har dragit i handbromsen vilket har gjort att några konsulter fått lämna sina uppdrag, men det är än så länge ett fåtal. Några kunder har också efterfrågat att våra konsulter går ner i tid. Däremot gäller det nu att stå på tå. Blir det utdraget så kommer det naturligtvis med stor sannolikhet att påverka Castra och hela branschen ytterligare. 

Hur är Castra rustat för coronakrisen eller andra framtida kriser?

Nya Castra byggdes på de två parametrarna stabilitet och delaktighet. Det var självklart att alla i bolaget skulle få vara med och påverka företaget till det bättre. Delägande, nischade dotterbolag och advisory board gör att vi idag har ett starkare företag som är byggt på engagemang, delaktighet och gemenskap. Bygger man ett bolag med bra engagemang och stark tillhörighet redan från start så tror jag att folk vill vara delaktiga på resan på ett helt annat sätt, både i med- och motgångar.

Vi jobbar stenhårt med försäljning och har idag bra kundspridning. Det gäller att fortsätta värna om en bra relation och mervärde för kunderna och att inte rucka på kvalitén på konsulterna. Vi har inte tagit några genvägar i rekryteringen och vi har bra kompetensspridning i koncernen genom våra nischbolag där konsulterna är experter inom sin nisch. Är det något nischbolag som går lite sämre så är det ett annat som går lite bättre. Det ger oss bra riskspridning.

Detta, tillsammans med en sund ekonomi i koncernen, innebär att vi står väl rustade.

Vad är viktigast att tänka på i dessa tider?

Tydlig, transparent och regelbunden kommunikation till de anställda. Nära dialog med kunden och att hålla örnkoll på finanserna. Att vara en pådrivare och motivator, både till ledare, säljare och konsulter, är jätteviktigt då det i kristider kan vara lätt att tappa fokus. Att fortsätta jobba hårt med försäljning och att värna om sina relationer. 

Om du skulle ge dig på att förutspå framtiden, hur ser du att Castra kommer ur coronakrisen?

Castra kommer absolut få käftsmällar men jag tror att många kan få det betydligt tuffare än oss. Jag är klart ödmjuk till den problematik som kan uppstå av kriser, vis av erfarenheten, men vi har byggt och säkrat upp så bra det bara går. Därför tror och hoppas jag att vi kommer att komma starka ur coronakrisen och eventuella framtida kriser.

Intervju med Castras grundare Mikael Hammarin

Mikael Hammarin

Grundare och koncernchef