Bild på dna

Vetenskapsrådet och Castra sluter ramavtal

Castra är 1 av totalt 4 leverantörer som har vunnit ramavtal med Vetenskapsrådet. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster och har en takvolym på 80MSEK. Avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Vetenskapsrådet är en svensk statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet.

– Vi är otroligt stolta och glada för förtroendet som Vetenskapsrådet gett oss. Castras breda och djupa kunskap inom digitalisering är en starkt bidragande orsak till att vi blir valda som leverantör i ramavtalet. Det skall bli otroligt spännande att få bidra till myndighetens digitaliseringsresa och vi ser fram emot att inleda samarbetet, säger Sebastian Fagerholm som är ansvarig för offentliga sektor på Castra.

Som leverantör till Vetenskapsrådet kommer Castra att tillhandahålla ett brett spektrum av roller såsom:

  • Systemutvecklare
  • Testare
  • Testledare
  • Support
  • Projektledare
  • BI

 

Avtalet börjar gälla 2021-10-01

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig