Handshake

CASTRA TOPP 5 I RADARS LEVERANTÖRSUTVÄRDERING

Idag släpps rapporten på Radars stora leverantörskvalitetsundersökning 2023. Castra har tagit sig upp på topp 5 i Radars leverantörsutvärdering gällande kategorin konsulttjänster.

Castra är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under det året 2023 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. De fem företag som ligger i topp i respektive kategorin anses av Radar som ”ledande” och är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller förmågan att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet. Samtliga har genomgående relativt höga betyga för alla delbedömningsområden och bedöms därmed också utgöra relativt säkra val för den som är köpare eller beställare.

Varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1 100 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde. ”Resultatet i Radar Leverantörskvalitetsgranskning 2023 visar att proaktivitet i relationen värderas allt högre under en period med ansträngda budgetar och osäker ekonomi för köparsidan, säger Hans Werner, vd Radar.”

Där man som köpare har störst risk är om leverantörsledet verkligen har tillräcklig tillgång eller inte på utlovade kompetenser.  Det är med andra ord en viktig aspekt att utvärdera sina leverantörer kring. Undersökningen visar att Castra är en utav de leverantörer med genomsnittligt högst betyg när de rankats av sina kunder.

RADAR VENDOR ASSURANCE LOGO

”Vi är självklart oerhört glada och stolta över att vara ledande i Sverige när det kommer till kundnöjdhet. Detta är Sveriges största kvantitativa undersökning vilket gör oss extra stolta och vi hoppas fortsatt kunna leverera ännu bättre kundnöjdhet och kundvärde framåt, säger Elin Toft, koncern-vd Castra.”

Vill du veta mer om Castra? Läs mer om oss här