water

CASTRA VINNER OMFATTANDE RAMAVTAL MED HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Castra har vunnit tre separata avtal med Havs- och Vattenmyndigheten och är ensam leverantör på samtliga. Avtalen gäller systemutveckling, styrning, ledning och test och omfattar fyra år och börjar gälla från 2023-04-25.

Bild på göteborg läppstiftet och vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. De arbetar med att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Avtalen gäller systemutveckling, styrning, ledning och test. Uppskattad omfattning på avtalet inom systemutveckling är 24 000 timmar per år med en takvolym på 144 000 timmar under hela avtalsperioden. Avtalet innehåller följande roller: 

  • Frontend
  • Backend
  • Systemintegration

Uppskattad omfattning på avtalet inom styrning och ledning är 12 000 timmar per år med en takvolym på 72 000 timmar under hela avtalsperioden. Avtalet innefattar tjänster som:

  • Projektledare
  • Teknisk Projektledare
  • Scrum Master
  • Förvaltningsledare

Omfattning på avtalet inom test är uppskattat till 6 000 timmar per år och takvolymen är 36 000 timmar under hela avtalsperioden. Inom det här avtalet innefattar tjänster som:

  • Testare
  • Prestandatestare
  • Testautomatiserare

Castra har vunnit avtal som ensam leverantör på samtliga ovan nämnda områden i hård konkurrens med upp till 17 leverantörer. Avtalen börjar gälla från och med 2023-04-25 och fortsätter fyra år framåt.

”Vi är otroligt stolta och glada över att ha vunnit dessa tre avtal med Havs- och vattenmyndigheten. Detta bekräftar att vår kompetens och erfarenhet uppskattas inom den offentliga sektorn och står sig starkt i konkurrens med de mest väletablerade IT-konsultbolagen i Sverige. Vi ser fram emot att leverera högkvalitativa tjänster och stödja myndigheten i deras viktiga arbete. Vi har redan levererat 12 konsulter till myndigheten under avtalets första vecka. Det är verkligen en spännande tid för oss på Castra och vi ser fram emot att bygga detta samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten” säger Sebastian Fagerholm, nationellt ansvarig för ramavtal inom offentlig sektor på Castra Group Ab.

 

Vill du veta mer om Castra? Läs mer om oss här