Castra Mellansveriges årsredovisning visar en omsättningstillväxt på 173%

Castra Mellansveriges årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 är nu färdigställd och visar en otroligt snabb tillväxttakt. Omsättningen för året landade på nära 26 miljoner, en ökning med 173 procent jämfört med året innan.

Under verksamhetsåret anställdes 12 medarbetare och vid årets slut hade bolaget 22 anställda. Företaget vann nya spännande kunder och ramavtal i regionen, samtidigt som de befintliga samarbetena utvecklades. Castra vann priset som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser baserat på omfattande medarbetarundersökningar.

– Att vårt koncept lockar både de bästa konsulterna och kunderna är otroligt roligt. Vi har fantastiskt bra medarbetare vilka bidrar till att vi växer så pass mycket. De är duktiga och det i sig ger möjligheter. Men vi är noga med att växa långsiktigt och förnuftigt, vår kundbas ska växa med förstånd. Jag brukar ofta säga att om du hyr en konsult hos oss så får du flera på köpet, eftersom konsulten på företaget kan använda oss andra som bollplank. En grupp med så stark kompetens som våra konsulter bär på är ett otroligt mervärde, berättar Mikael Fjellström, VD för Castra Mellansverige.

Tack vare nytt ökat förtroende hos befintliga kunder och nya kundsamarbeten, letar region Mellansverige att rekrytera runt 50 nya medarbetare under 2021. Vill du bli en del av Castra Mellansveriges härliga team? Kontakta då Mikael Fjellström på mail mikael.fjellstrom@castra.se eller telefon 070-044 93 45.