Castras Syds årsredovisning visar en omsättningstillväxt på 43%

Castra Syds årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 är just färdigställd och visar en fortsatt snabb tillväxttakt. Omsättningen landade på drygt 59 miljoner, en ökning med 43 procent jämfört med året innan. Företagets finansiella ställning är solid med såväl starkt kassaflöde som stark balansräkning.

Under året anställdes 22 medarbetare och vi räknar nu till ett 70-tal konsulter i regionen. Castra vann priset som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser och påbörjade samarbeten med en rad nya och spännande kunder. 

– Jag är oerhört stolt och glad över den resa vi gör i Syd. Det visar att vårt koncept är attraktivt för att locka till oss riktigt bra personer. Jag vill tro att både kunder och konsulter känner att vi är det personliga bolaget som anstränger oss mer. Under året har vi fått igång en stark leverans på våra ramavtalskunder Öresundsbron och Sysav, samt fått in en rad andra intressanta direktkunder. Vi har även haft förmånen att få in många superduktiga konsulter som förstärker vår leverans mot kund. Jag ser verkligen fram emot 2021, där vi kommer fortsätta vårt fokus på att tillföra värde för både kunder och konsulter. Tillsammans bygger vi Sveriges Mest Attraktiva Konsultbolag, säger Josefine Övegard, VD på Castra Syd.