Medarbetarna diskuterar medarbetarengagemang kring runda bordet

Hur engagerar vi våra medarbetare?

På en konkurrenskraftig arbetsmarknad är det viktigt att ha ett attraktivt erbjudande för att attrahera och rekrytera ny kompetens. Lika viktigt är det att engagera de nuvarande medarbetarna. Castra bygger mycket på valfrihet och medarbetarengagemang. Men hur gör vi för att involvera våra medarbetare, öka engagemanget och höja motivationen inom organisationen?  

Flexibilitet

Att kunna påverka sin egen arbetssituation är otroligt viktigt för medarbetarna på Castra. Önskan om flexibilitet och att själv kunna välja sin arbetstid är stor. Därför bestämmer medarbetarna själva över sin tid och arbetsplats på Castra. Vi vill göra det så smidigt som möjligt för våra medarbetare att få ihop livet och möjliggör därför ett bättre samspel mellan arbete och fritid. På Castra väljer man själv när man vill jobba och hur mycket ledighet man vill ha. Här styr man själv sin tid utefter de prioriteringar man har i livet.

Att nå sin fulla potential

De flesta av oss vill inte göra samma sak dag ut och dag in. Vi har ett ständigt behov av att utvecklas, både personligt och professionellt. Utmanande, intressanta uppdrag och ständig utveckling är centralt för konsulter. Därför erbjuder vi obegränsade möjligheter till kompetensutveckling på Castra. Med vårt stöd får medarbetarna helt enkelt själva styra hur mycket, vad och när de vill kompetensutveckla sig, utan begränsningar från företagets sida.

Möjlighet att påverka

Som medarbetare på Castra har man stora möjligheter att påverka bolaget. Vi har stort förtroende för de som jobbar på Castra och försöker involvera redan från början. För att bygga bolaget tillsammans med medarbetarna jobbar vi aktivt med bland annat delägarskap, advisory board, events och nischbolagsträffar. Det ska alltid finnas goda möjligheter till insyn i företaget och chans att engagera sig på den nivå man själv vill.

Vill du veta mer? Läs mer om vår konsulterbjudande här.