Tllgänglighet Header

I en värld där tekniken ständigt förändras och livet i stort sett finns online, blir tillgänglighet på digitala produkter allt viktigare. Nu, med den nya lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, är det dags att kolla in vad som krävs för att göra den digitala sfären tillgänglig för alla – och det kommer inte att bli tråkigt, jag lovar!

EU:s minimumkrav om tillgänglighet kommer att vara som ett förstoringsglas för digitala produkter och tjänster från och med 28 juni 2025. Men vad betyder detta egentligen, och varför ska vi bry oss? Låt oss ta en titt på vad denna lag innebär och hur den kommer att påverka våra liv.

Krav, Vite och Bankomater: En Översikt
Lagen innebär att allt från e-handelstjänster till bankautomater måste leva upp till EU:s minimumkrav om tillgänglighet. Det betyder att om din webbplats, app eller produkt inte är användarvänlig för alla människor oberoende på funktionsvariation, kan den potentiellt tas bort från marknaden och ditt företag riskerar vite upp till 10 miljoner svenska kronor. Det är ju ingen liten summa att skaka på huvudet åt!

Att knäcka koden för digital tillgänglighet
Först och främst, låt oss prata om WCAG – enligt lagen måste alla appar, webbplatser och produkter uppfylla ett tillgängligt användargränssnitt enligt riktlinjerna som WCAG 2.1 innefattar. Principerna är att det ska vara lätt att hantera, begriplig att förstå, enkelt att navigera i och robust att klara olika användningsmiljöer. Att göra en tjänst eller produkt tillgänglig handlar om att göra den användbar för alla, oavsett om användarna har en synnedsättning eller en kognitiv funktionsvariation. Det betyder t.ex. att texter ska vara lättlästa och bilder ska ha alternativ texter för de som inte kan se dem. Det handlar om att använda rätt färger och kontraster så att även de med synnedsättning kan se vad som händer på skärmen. Det är som att ha en digital röd matta utrullad för alla, oavsett hur de surfar på nätet!

Men det stannar inte där! Digital tillgänglighet handlar också om att knappar ska vara tillräckligt stora för att tryckas på även av de med större fingrar, och navigationsmenyer ska vara logiska och enkla att använda. Tänk dig en värld där alla kan delta i det digitala spelet, utan att behöva kämpa med svåra kontroller eller hopplöst små knappar!

Bild på gubbe med telefon i handen

Det digitala miraklet: En plats för alla
Tack vare den nya lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, blir den digitala sfären inte bara en plats för nöje och arbete, utan också en plats där alla kan känna sig välkomna och inkluderade. Det är som att öppna dörrarna till en digital fest där alla är bjudna och där ingen behöver känna sig utestängd.

Hur påverkas Du och hur ökar du tillgängligheten hos er?
Som företag är det viktigt att förstå och anpassa sig till lagar och regler som lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet för att säkerställa att era produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder, oavsett deras individuella behov och förutsättningar.

”Men våra användare har inga funktionsvariationer”

App, app, app –  Tillgänglighet är viktigt för alla, det handlar om att göra produkter och tjänster användbara för alla, oavsett om de har funktionsvariationer eller inte. Dessutom kan tillgängliga funktioner vara användbara för alla användare. Genom att prioritera tillgänglighet visar företaget sitt engagemang för att inkludera alla användare och ta hänsyn till deras individuella behov och förutsättningar. Glöm även inte även, trots att nuvarande användare kanske inte har funktionsvariationer kan det uppstå behov i framtiden på grund av ålderdom, sjukdom eller skador. Att ha tillgängliga produkter och tjänster möjliggör användning även om behoven förändras.

contrast

Här är några sätt på vilka vi som företag kan öka tillgängligheten för era produkter och tjänster:

Ta emot feedback och göra förbättringar: Att aktivt söka feedback från våra kunder, inklusive personer med funktionsnedsättningar, och använda denna feedback för att identifiera områden där vi kan förbättra tillgängligheten hos våra produkter och tjänster är A och O. Genom att lyssna på våra kunders behov och önskemål kan vi kontinuerligt arbeta för att göra våra erbjudanden mer tillgängliga och användbara för alla.

Utveckla tillgängliga digitala plattformar: Investera i att utveckla och förbättra produkter och tjänster för att säkerställa att de är användarvänliga och tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.

Utbilda och informera personalen: Det är viktigt att utbilda och informera personal om vikten av tillgänglighet och hur de kan arbeta för att säkerställa att alla produkter och tjänster är tillgängliga för alla kunder. Detta kan inkludera att erbjuda utbildning om tillgänglighetsprinciper och riktlinjer samt att integrera tillgänglighetsfrågor i våra interna processer och rutiner.

Slutord: Ta tag i musen och navigera mot en mer tillgänglig framtid
Så där har du det, mina vänner! Den digitala världen är full av möjligheter och det är dags för oss alla att navigera mot en mer tillgänglig framtid. Med den nya lagen i ryggen och en dos humor i hjärtat kan vi alla vara med och skapa en digital sfär där alla är välkomna och där ingen behöver känna sig som en udda fågel. Så låt oss börja klicka oss mot en framtid där tillgänglighet är normen och där digitala hinder är något vi bara skrattar åt över en kopp kaffe!

Yours sincerely,

Zeinab Jaber
Zeinab Jaber
UX Konsult
Zeinab.Jaber@castra.se

 

Anlita oss

Jobba hos oss