VÄTTERNVATTEN

Castra spelar en avgörande roll hos Vätternvatten och ansvarar för att säkerställa kontinuerlig drift och support för IT-miljön och dess kritiska systemtjänster.

castra skapar positiva relationer och hög it-standard

Castra fungerar som vår interna IT-avdelning där vi har ett nära och mycket väl fungerande samarbete.

  • Patrik Schelin, VD Vätternvatten AB

UTMANINGEN

Vätternvatten AB står inför ett uppdrag att 2035 kunna erbjuda dricksvatten från Vättern, för att säkra det framtida dricksvattenbehovet i Örebroregionen. Eftersom Vättern är Sveriges näst största sjö med mycket god vattenkvalitet finns det därmed en stabil grund att stå på vad gäller trygg tillgång till vatten. Dessutom ligger Vättern ca 60 höjdmeter över Närkeslätten, vilket innebär att vattnet kommer kunna transporteras med självfall, vilket är en stor miljövinst.

UPPDRAGET

Castra spelar en avgörande roll hos Vätternvatten och ansvarar för att säkerställa kontinuerlig drift och support för IT-miljön och dess kritiska systemtjänster. Som supporttekniker innebär det att Castras medarbetare behöver vara förstahandskontakt för tekniska frågor och hantera problem från både interna och externa användare. Arbetet Castra utför innefattar förstudie, utveckling av server- och distributionssystem, rutininspektioner och förebyggande åtgärder för att säkerställa driftens kontinuitet och kvalitet i projektet.

Magnus Eklöf, IAM-Specialist och Jonas Andersson, Supporttekniker, Castra

LÖSNINGEN

Castras medarbetare har ett aktivt deltagande i systemuppgraderingar och programvaruuppdateringar, säkerställer smidig implementering av nya funktioner och säkerhetsförbättringar. Genom att utveckla effektiva felsökningsmetoder har driftsavbrotten minskat, högkvalitativ kundsupport erbjuds via telefon, e-post och på plats. Vilket gör att arbetet kan fortlöpa mer sömnlöst för att kunna nå målen till 2035.

RESULTAT

Uppdraget hos Vätternvatten är framgångsrikt då vi hanterar komplexa tekniska utmaningar och erbjuder snabb, effektiv support till Vätternvattens personal. Detta har skapat positiva relationer, hög IT-standard och på kort tid resulterat i 100% medarbetarbetarnöjdhet vid en intern medarbetarundersökning som genomfördes under hösten 2023.

Vätternvatten är en liten men växande organisation med många externa leverantörer. En väl fungerande IT-drift/support, som uppfyller våra behov, är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag, -dricksvatten för framtida generationer. För att få effektivitet och flexibilitet valde vi att handla upp IT-drift, support och beställarstöd som tjänst. Genom Castra får vi den expertis och kapacitet som krävs i takt med vårt växande behov. I praktiken fungerar Castra som vår interna IT-avdelning där vi har ett nära och mycket väl fungerande samarbete.

  • Patrik Schelin, VD Vätternvatten AB

Läs nästa case

6 februari 2024 CASTRA SKAPAR POSITIVA RELATIONER OCH HÖG IT-STANDARD Läs
3 januari 2023 Skapa kundvärde genom effektiviseringsarbete Läs
3 januari 2023 Stort affärssystembyte i en komplex bransch Läs
3 januari 2023 En digitaliseringsresa för Sysav Läs

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss.