Candeco

Castra fick möjligheten att projektleda implementationen av Candecos nya affärssystem.

Stort affärssystembyte i en komplex bransch

Christan satte sig snabbt in i hur vi arbetar på respektive avdelning och var lyhörd på våra önskemål. Han ställde krav på oss att leverera och var väldigt klar med vad som förväntades av organisationen och medarbetarna. Christian fungerade väldigt bra i sin roll och blev en naturlig länk mellan vår organisation och våra externa konsulter.

  • Henrik Sandberg, VD Candeco

UTMANINGEN

Har du någon gång funderat över vem som gör strösslet på mjukglassen du köper under sommaren? Jo, det är vår fantastiska kund Candeco!

Candeco, som ingår i Orkla-koncernen, har sedan slutet av 90-talet en fabrik i Malmö där man tillverkar insatsvaror till livsmedelsindustrin. Vår konsult, Christian Cronberg fick i uppdrag att, som lokal projektledare, assistera företaget genom ett byte av affärssystem.

Orkla-koncernen har tagit ett beslut att, inom affärsområdet Orkla Food Ingridients, ersätta befintliga affärssystem med en gemensam standardiserad lösning baserad på Dynamics 365 Finance & Operation.

Candeco har en slimmad organisation och saknar de resurser som behövs för att genomföra ett projekt av den här kalibern.

UPPDRAGET

Projektet omfattade även systerbolag i England. Dessa bolag ingår, precis som Candeco, i det affärsområde där Orkla samlat de enheter som producerar insatsvaror till livsmedelsindustrin.

Affärsområdets övergripande mål är att införa gemensamma affärsprocesser som stöds av en standardplattform. Samtliga affärsprocesser påverkas, från produktutveckling till leverans av slutprodukt, inklusive inköp, försäljning och ekonomi.

LÖSNINGEN

Projektet genomfördes under pandemin, vilket naturligtvis innebar ett arbete på distans. Efter en inledande projektfas startades projektet vid årsskiftet 2020/2021 med analys, kravställning och en lösningsetapp. Man genomförde en intensiv och omfattande testfas och kunde slutligen, som planerat, ta lösningen i drift den 15 november.

RESULTAT

Total projekttid från initieringsfas till go live var ca 14 månader. Projektet levererade, trots pandemin, enligt plan och till budget. Christian guidade Candeco under projektet från start till mål. Orkla har därmed framgångsrikt genomfört ytterligare ett steg på vägen att standardisera affärsområdets ERP-plattform.

Castra var väldigt seriösa och noggranna i sitt urval och vi hade svårt att välja bland alla konsulter som presenterades. Vi är väldigt nöjda med vårt val och Christian har levererat över våra förväntningar. Han har tagit stort ansvar och alltid haft Candeco i främsta rummet. Vi hade troligen inte klarat att möta deadline och budget om vi inte haft hjälp av Christian och Castra.

  • Henrik Sandberg, VD Candeco

Läs nästa case

6 februari 2024 CASTRA SKAPAR POSITIVA RELATIONER OCH HÖG IT-STANDARD Läs
3 januari 2023 Skapa kundvärde genom effektiviseringsarbete Läs
3 januari 2023 Stort affärssystembyte i en komplex bransch Läs
3 januari 2023 En digitaliseringsresa för Sysav Läs

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss.