Sysav

Castra tog sig an uppdraget att leda en digitaliserings- och automatiseringsresa för att öka effektiviteten i Sysavs HR-system.

En digitaliseringsresa för Sysav

Genom att Castras konsult har pekat på rätt saker, vågat ställa krav och har pushat HR i digitaliseringen så har Sysavs HR-avdelning gått från manuella och krångliga transaktioner i bristfälliga system, till digitaliserade och automatiserade arbetssätt i ett system som är rätt uppsatt och som man kan lita på.

  • Jennie Kullberg, HR-chef Sysav

UTMANINGEN

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Hos Sysav, precis som för många andra företag, kan det finnas system som inte utnyttjas eller används så pass effektivt som man önskar och där både en digitalisering och automatisering behövs.

UPPDRAGET

Uppdragets fokus var förändringsledning i HR-system inom Sysav för att öka effektiviseringen och underlätta arbetet för de 340 anställda inom bolaget. Castras projektledare, Nathalie Mariné, blev den perfekta matchen för uppdraget med bakgrund inom både systemutveckling och HR. I projektet axlade hon uppdraget som förändringsledare inom HR & IT.

LÖSNINGEN

Castra startade uppdraget med att se över alla HR-relaterade system i organisationen och analysera stödet bakom dessa. Arbetet fortsatte sedan med en kartläggning av prioriteringsområden där det framkom att det var vissa system som inte användes alls och några som inte nyttjades till sin fulla potential. En strategi och ett arbetssätt skapades för att öka effektiviteten och användningsområdet av systemen. Detta följdes sedan upp med kontinuerliga rapporter och analyser.

RESULTAT

Castras arbete och lösning på denna utmaning, tillsammans med en gedigen bakgrund inom systemutveckling blev resultatet en framgångssaga. Framförallt frigjorde detta tid för det dagliga arbetet på Sysav och bidrog till en enorm digitaliseringsresa, där de idag kan arbeta mer strategiskt och analytiskt än tidigare.

I nuläget sköts många delar mer automatiskt där systemen kan nyttjas till fullo och bidrar därför också till ökad produktivitet i organisationen. Under detta uppdrag har Sysav satt upp en effektiv förvaltningsorganisation som säkerställer att dem fortsätter att utveckla sina system och arbetssätt. ”Därmed har vi även blivit en avsevärt bättre kravställare mot våra leverantörer”, menar Jennie Kullberg.

Samarbetet har fungerat fantastiskt bra. Vi var på samma våglängd redan från början och fann varandra snabbt – trots att vi under större delen av projekttiden främst har träffats digitalt. Hela kontakten har präglats av hög kompetens, smidighet och ömsesidighet – jag upplever att såväl Castra som Nathalie är måna om ett leverera god kvalitet och samtidigt coacha samt ställa krav på kunden för att skapa förutsättningar för leverans.

  • Jennie Kullberg, HR-chef Sysav

Läs nästacase

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt molli.

6 februari 2024 CASTRA SKAPAR POSITIVA RELATIONER OCH HÖG IT-STANDARD Läs
3 januari 2023 Skapa kundvärde genom effektiviseringsarbete Läs
3 januari 2023 Stort affärssystembyte i en komplex bransch Läs
3 januari 2023 En digitaliseringsresa för Sysav Läs

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss.