Skapa kundvärde genom effektiviseringsarbete

Castra tog sig an uppdraget att stötta Consafe Logistics i implementationsarbetet av deras lagerhanteringssystem hos kund.

UTMANINGEN

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av lagerhanteringssystem med deras huvudprodukt Astro WMS & WCS. Detta system utvecklar och implementerar de hos sina kunder som idag finns på mer än 500 anläggningar. Målet för Consafe Logistics är att implementera en ny anläggning i veckan hos kund.

UPPDRAGET

Castra fick i uppdrag att stötta Consafe Logistics i sina implementationsprojekt. Vår konsult Sofia Åkerblom tog sig an rollen som projektledare och blev en naturlig brygga mellan kundteamet och kund. Uppdraget innefattade projektledning med fokus på att anpassa Astro WMS & WCS till kundens specifika verksamhet.

Sofia Åkerblom porträttbild
LÖSNINGEN

Castras projektledare hade tillsammans med Consafe Logistics Account Manager ett helhetsansvar att skapa kundvärde för den grupp kunder som ingick i deras team. Huvudfokus var att tillgodose kundernas löpande behov att utöka systemet med ny funktionalitet. Detta gjordes genom att lyssna på kundbehov, skapa offertarbete, göra projektplanering och resursplanera arbeten för att sedan leverera projekten tillsammans med projektgruppen. I detta ingick även mindre projekt, såsom uppgraderingar och verksamhetsutvecklingsarbete.

RESULTAT

“Samarbetet med Castra har fungerat väl, öppen och effektiv dialog med god förståelse för våra behov. Matchningen med Sofia och våra behov var klockren.” – Emma Oldenburg, Delivery Manager på Consafe Logistics

Uppdraget har lett till en ökad effektivisering och tydligare struktur i implementationen av WMS produkten. Systemet används av alla som jobbar på lager och har någon form av operativ roll på golvet. Effektiviseringen har bidragit till att hela kedjan håller ihop – från teamet till lagerpersonalens arbete. Enligt Sofia har detta projekt också bidragit till mer gemenskap och bättre teambuilding.

“Sofia har med sin noggrannhet och driv fått till en bra struktur i teamet som synliggör arbetet som behöver göras och inget tappas mellan stolarna. Sofia har en naturlighet att lyfta på de processer hon ser kan förbättras och gör detta på ett konstruktivt sätt.” – Emma Oldenburg, Delivery Manager på Consafe Logistics

Intresserad att höra vad vi kan göra för ert företag? Kontakta oss

Julia Lazar porträttbild

Julia Lazar

Marknadsansvarig

)