Vi garanterar våra kunder seniora konsulter och verksamhetsutvecklare av allra högsta kvalitet.

För dagens företag lönar det sig att ha kontroll på sin egen IT-verksamhet och utnyttja de möjligheter som IT kan ge. Men det kan vara svårt att nå dit på egen hand. På Castra kan vi förstärka ditt företags IT-kompetens på flera sätt.

Genom vår erfarenhet och expertis och kan vi bidra till att din verksamhet blir både effektivare och mer lönsam. Castras konsulter är inriktade på två områden, strategi- och specialisttjänster.