Karlstad bild

Castra och Region Värmland sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Region Värmland. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster inom flertalet områden. Det totala värdet är uppskattat till ca 222MSEK och avtalsperioden sträcker sig över fyra år.

» Läs mer

Bild på svenska kronan

Castra tilldelas ramavtal med Kungliga biblioteket

Julia Lazar,

Castra ingår ramavtal med Kungliga biblioteket. Avtalet innefattar flertalet konsulttjänster inom IT. Takvolymen bedöms till ca 10MSEK och avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till option på ett år.

» Läs mer

Bild på statistik

Castra ingår ramavtal med Statistiska centralbyrån

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Statistiska centralbyrån (SCB). Avtalet innefattar konsulttjänster inom test och systemutveckling. Omsättningen bedöms till ca 120MSEK och avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Bild på dna

Vetenskapsrådet och Castra sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra är 1 av totalt 4 leverantörer som har vunnit ramavtal med Vetenskapsrådet. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster och har en takvolym på 80MSEK. Avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Vybild av Sundsvall

Sundsvall kommun och Castra ingår ramavtal

Julia Lazar,

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Sundsvall kommun. Avtalet innefattar konsulttjänster inom bland annat verksamhetsutveckling, tjänstedesign och informationssäkerhet. Avtalsperioden sträcker sig över två år.

» Läs mer

Bild Eskilstuna stadshus

Castra ingår ramavtal med Eskilstuna kommun

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Eskilstuna kommun. Avtalet innefattar organisationskonsulttjänster inom bland annat förändringsledning, processutveckling och ekonomistyrning. Totalt fem leverantörer tilldelades ramavtalet i rangordning där Castra hamnade som nr 2 i rangordningen av 24 anbudsgivare. Den uppskattade volymen är 20MSEK och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Vybild Stockholm

Kammarkollegiet och Castra sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Kammarkollegiet inom delområde 1. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster inom bland annat utveckling, projektledning och IT-support. Castra är ensam leverantör inom delområdet och får därmed den totala volymen på avtalet. Takvolymen är 5MSEK och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Tekinska Verken Linköping

Tekniska Verken i Linköping och Castra sluter ramavtal

Olivia Boe,

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Tekniska Verken i Linköping som innefattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling. Avtalet är värt ca 20 miljoner SEK/år och tecknas på 3 år med möjlighet till förlängning.

» Läs mer

Kor betar på grön äng

Jordbruksverket och Castra sluter ramavtal

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Jordbruksverket. Ramavtalet innefattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling och systemförvaltning och sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Det beräknade behovet uppskattas till 100 000 timmar per år. Castra har i hård konkurrens tilldelats ramavtal som 1 av totalt 5 leverantörer.

» Läs mer

Tester utförs på Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorie

Folkhälsomyndigheten tilldelar ramavtal till Castra

Castra,

Folkhälsomyndigheten har upphandlat IT-konsulttjänster och har i sitt tilldelningsbeslut meddelat att de avser att teckna ramavtal med Castra. Castra har, som enda leverantör, vunnit avtal på samtliga tre anbudsområden i Solna.

» Läs mer

Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra,

Castra är en av flera leverantörer som har vunnit ramavtal med Försäkringskassan. Avtalet avser konsulttjänster inom IT-produktion och IT-infrastruktur.

» Läs mer