Ny konsult på Castra

Jan-Ivar Bäck anställdes som konsult på Castra från och med den 30 maj 2011. Han har i grunden en Master of Science i Teknisk Fysik från Chalmers tekniska högskola, men har förutom det även studerat bland annat företagsekonomi, projektledning, kommunikation och teknik. Jan-Ivar har en bred kompetens inom configuration management, project management och system design och kommer att ytterligare stärka upp Castras CM gren med sin gedigna erfarenhet och affärsmässighet.
Vi hälsar honom varmt välkommen!

Vi välkomnar Jörgen!

Jörgen Johansson anställdes som konsult på Castra från och med 25 maj 2011. Han är en erfaren testledare/testare med över tio års erfarenhet av att ta fram teststrategier, testplaner, skriva testcase, implementera rutiner och arbeta med krav och analysarbete. Jörgens noggrannhet och lösningsorienterade inställning gör honom till en värdefull medarbetare och i hans tidigare uppdrag har han uppskattats för bland annat sin tydliga kommunikation. Han lägger själv mycket stor vikt vid att lämna ifrån sig ett bra och välgjort arbete som resulterar i nöjda kunder.

På sin fritid spenderar Jörgen gärna tid i naturen med sin tyska jaktterrier eller seglar tillsammans med sin fru och sina två barn,  18 och 21 år gamla.

Vi välkomnar Alexander!

Vi välkomnar vår nye medarbetare Alexander Dawid till Castra! Alexander har tidigare arbetat på Cryptzone International, där han arbetade som test och kvalitetsansvarig för olika typer av säkerhetslösningar. Read More

Ny kollega på Castra

Castra välkomnar vår nya kollega Magnus Lindberg!

Magnus är specialist på agila metoder och arbetssätt, med erfarenhet av projektledning och olika chefsroller. Read More

Ny medarbetare!

Stefan Ivarsson är 38 år och startar som VD på Castra Supply Chain 1 Mars. Han har en bakgrund som systemutvecklare / Business consultant på SCA Hygiene Products där han främst jobbade inom Order to Cash-processen. Read More

Nytt uppdrag, iterationsledare

Castra har fått uppdrag som iterationsledare hos en fordonskund. Projektet utvecklar styrsystem för växellådor. Rollen som iterationsledare innebär en sammanslagning av Scrummaster och projektledare för utveckling, samt vissa förvaltningsärenden. I rollen ligger även ansvar för kontinuerlig utveckling och dokumentation av de agila arbetsprocesserna, samt annat förbättringsarbete i projektet. Totalt koordineras 19 personer. Nyckelord: Lean, Scrum, projektstyrning, inbyggda system, kontinuerlig förbättring.

Castra Supply Chain startas upp

Castra Supply Chain erbjuder konsulter inom hela försörjningskedjan. Vi kommer att hjälpa våra kunder med utredningar, projektledning och implementering av små, stora, enkla eller komplexa lösningar Read More

Nytt uppdrag

Castra utvecklar system som används vid kalibrering av nya bilmotorer. Versionshanteringssystemet är motorns motsvarighet till datorns processor och internminne. Read More

Castra välkomnar Annika!

Annika Marton är anställd som konsult på Castra från och med 1 december 2010. Intresset för informationssystem och hur dessa kan hjälpa en verksamhet att utvecklas gjorde att hon sadlade om från lärarhögskolan till Systemvetenskaplig linje.  Read More

Ny konsult i Stockholm!

Jason Henrikson har anställts som konsult i Castra Group East från och med den 13 oktober 2010. Jason har en bred bakgrund som projektledare och kravanalytiker samt systemanalytiker. Read More