Petter Eriksson Featured bild

Castra växer och startar nytt bolag inom systemutveckling

Castra,

Castra expanderar sitt arbete inom systemutveckling när affärsområdesansvarig Petter Eriksson startar nytt nischbolag. Ett bolag som lägger fokus på systemutvecklingsområdet och som kommer vara lokaliserade i städer som Örebro, Karlstad, Eskilstuna, Arboga och Borlänge

» Läs mer

växt i glödlampa

Tekniska verken och Castra sluter ramavtal

Castra,

Tekniska verken i Linköping tecknar ramavtal med Castra. Avtalet innefattar flertalet konsulttjänster inom IT. Takvolym bedöms till 210MSEK och avtalsperioden sträcker sig över tre år med möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare ett eller två år.

» Läs mer

Karlstad bild

Castra och Region Värmland sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Region Värmland. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster inom flertalet områden. Det totala värdet är uppskattat till ca 222MSEK och avtalsperioden sträcker sig över fyra år.

» Läs mer

Porträttbild Mikael Hammarin

Tillväxt i kristider – vad är framgångsreceptet?

Julia Lazar,

Castras grundare och numera coachande guru, Mikael Hammarin, har sedan 1998 startat flertalet bolag. Han har lyckats driva företagen genom flera instabila perioder såsom IT-kraschen i början av 2000-talet, finanskrisen 2008 och nu senast genom en global pandemi. Hans erfarenheter har skapat förståelse för hur man bygger stabila bolag som klarar sig igenom lågkonjunkturer och kriser vilket har hjälpt Castra att stå stabilt och kunnat växa trots en stormig omvärld.

» Läs mer

Superföretag

Castra Syd utnämnd till årets Superföretag 2021!

Julia Lazar,

Castra Syd har fått utmärkelsen Superföretag 2021 av det globala data och analysföretaget Dun & Bradstreet. Årligen utser de Sveriges mest framgångsrika företag – de som växer snabbast, är lönsamma och har sunda finanser.

» Läs mer

Bild på raketer

2021 – en tillbakablick på Castras höjdpunkter under året

Julia Lazar,

2021 har minst sagt varit ett turbulent år där omvärlden varit oviss och bjudit på många utmaningar. Castra har dock fortsatt stått stabilt i stormen och vuxit vidare i en snabb takt. Personalstyrkan och försäljningen har ökat kraftigt, likaså arbetet inom offentlig sektor. Vårt aktiva arbete kring medarbetarnas välmående har fortsatt ge resultat. Nu rundar vi av med våra topp 8 höjdpunkter för året och ser emot ett sprakande 2022!

» Läs mer

Bild på svenska kronan

Castra tilldelas ramavtal med Kungliga biblioteket

Julia Lazar,

Castra ingår ramavtal med Kungliga biblioteket. Avtalet innefattar flertalet konsulttjänster inom IT. Takvolymen bedöms till ca 10MSEK och avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till option på ett år.

» Läs mer

Bild på statistik

Castra ingår ramavtal med Statistiska centralbyrån

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Statistiska centralbyrån (SCB). Avtalet innefattar konsulttjänster inom test och systemutveckling. Omsättningen bedöms till ca 120MSEK och avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Bild på jämställdhet

Jämställdhet – en hållbarhetsfråga?

Julia Lazar,

Vad är det första du tänker på när du hör ordet hållbarhet? För många betyder det miljömässig hållbarhet med naturen i fokus. Men hållbarhet består av tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social, som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar. På Castra ligger social hållbarhet extra nära om hjärtat. Målet är att alltid försöka vara en organisation med ett stort hjärta och en hjälpande hand.

» Läs mer

Bild på dna

Vetenskapsrådet och Castra sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra är 1 av totalt 4 leverantörer som har vunnit ramavtal med Vetenskapsrådet. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster och har en takvolym på 80MSEK. Avtalsperioden sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Porträttbild Elin Toft

Dags för en update – vad händer på Castra?

Julia Lazar,

Nu är vi mer än halvvägs igenom 2021 och det har hänt massor av spännande saker på Castra under våren och sommaren. Häng med när Elin Toft, koncern-VD, går igenom hur året har gått hittills, listar vårens höjdpunkter och delar med sig av sina tankar inför hösten.

» Läs mer

Vybild av Sundsvall

Sundsvall kommun och Castra ingår ramavtal

Julia Lazar,

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Sundsvall kommun. Avtalet innefattar konsulttjänster inom bland annat verksamhetsutveckling, tjänstedesign och informationssäkerhet. Avtalsperioden sträcker sig över två år.

» Läs mer

Bild Eskilstuna stadshus

Castra ingår ramavtal med Eskilstuna kommun

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Eskilstuna kommun. Avtalet innefattar organisationskonsulttjänster inom bland annat förändringsledning, processutveckling och ekonomistyrning. Totalt fem leverantörer tilldelades ramavtalet i rangordning där Castra hamnade som nr 2 i rangordningen av 24 anbudsgivare. Den uppskattade volymen är 20MSEK och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Vybild Stockholm

Kammarkollegiet och Castra sluter ramavtal

Julia Lazar,

Castra tilldelas ramavtal med Kammarkollegiet inom delområde 1. Avtalet innefattar IT-konsulttjänster inom bland annat utveckling, projektledning och IT-support. Castra är ensam leverantör inom delområdet och får därmed den totala volymen på avtalet. Takvolymen är 5MSEK och avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

» Läs mer

Tekinska Verken Linköping

Tekniska Verken i Linköping och Castra sluter ramavtal

Olivia Boe,

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Tekniska Verken i Linköping som innefattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling. Avtalet är värt ca 20 miljoner SEK/år och tecknas på 3 år med möjlighet till förlängning.

» Läs mer

Porträttbild Petter Eriksson

Vi välkomnar Petter Eriksson som en del av Castra Mellansverige

Julia Lazar,

Med gedigen erfarenhet inom IT ska nu Petter Eriksson axla den kombinerade rollen som IT-konsult och affärsområdeschef för systemutveckling i Castra Mellansverige. Här ser han stora möjligheter att utöka Castras tjänsteutbud för att komplettera nuvarande affärsupplägg på ett attraktivt sätt både för kunder och medarbetare.

» Läs mer

Porträttbild Patrick Kinni

Patrick Kinni blir en del av Castra Öst

Julia Lazar,

Med den spännande titeln som Recruitment & Mood Management kommer nu Patrick Kinni att axla rollen som rekryterare i Castra Öst​. Genom hans tidigare erfarenhet som rekryteringschef inom IT-konsultbranschen kommer han kunna bidra med kunskap inom såväl konsultvård som rekrytering.

» Läs mer

Porträttbild Dino

Vi välkomnar Dino Semovic som Account Manager för Castra Öst

Olivia Boe,

Med glädje kan vi presentera Dino Semovic som jobbar med försäljning för regionen i Castra Öst. Hans tidigare erfarenheter och kunskap passar perfekt för att etablera kontakt och skapa relationer med nya kunder i bolaget, där fokuset kommer att vara att ta hand om både nya och våra egna kunder på bästa sätt.

» Läs mer

Porträttbild Madeleine Linge

Madeleine Linge blir Rekryteringsansvarig i Castra Väst

Olivia Boe,

Castra fortsätter att växa i raketfart och Madeleine Linge är det senaste tillskottet i Castra Väst. Med ett brinnande intresse och kunskap inom employer branding så tillträder Madeleine som Rekryteringsansvarig, med fokus på det strategiska arbetet kring personaltillväxt i bolaget.

» Läs mer

Castra Sveriges Bästa Arbetsplatser

Castra utses återigen till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser!

Castra hamnar för andra året i rad på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Årets vinnare korades 25 mars 2021 av Great Place to Work®. Totalt deltog över 200 företag och Castra klättrade upp på en sjätteplats plats i kategorin medelstora företag. Castra har de senaste fyra åren blivit certifierade av organisationen och har även kammat hem en plats på listan över de bästa arbetsplatserna i landet de senaste två åren.

» Läs mer

Castras koncernredovisning: fler ramavtal och kraftigt ökad försäljning

Hilda Hammarin,

Castra växer i snabb takt och verksamhetsåret 2019/2020 har inneburit både utmaningar och framgång för koncernen. Personalstyrkan och försäljningen har återigen ökat kraftigt och trots coronaspridningen i världen står Castra förhållandevis starkt. Nu listar vi årets 4 höjdpunkter och ser fram emot 2021!

» Läs mer

Kor betar på grön äng

Jordbruksverket och Castra sluter ramavtal

Castra har efter upphandling tilldelats ramavtal med Jordbruksverket. Ramavtalet innefattar IT-konsulttjänster inom systemutveckling och systemförvaltning och sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Det beräknade behovet uppskattas till 100 000 timmar per år. Castra har i hård konkurrens tilldelats ramavtal som 1 av totalt 5 leverantörer.

» Läs mer

Linda Hansen-Gjerling

Castra Väst växer vidare in i 2021

Castra,

Efter en utmanande vår 2020, på grund av i synnerhet Covid-19, så är Castra Väst återigen tillbaka på tillväxtspåret. Linda Swartlig, VD på Castra Väst reflekterar över det gångna året och framtiden.

» Läs mer

Porträttbild Jenny Karlsson

Möt Jenny Karlsson – säljare på Castra Syd

Hilda Hammarin,

Castra Syd – ett av Castras nio dotterbolag – har sett en fantastisk tillväxt under bara ett par år och har inga planer på att sakta ner farten. Nu kan vi med glädje presentera Jenny Karlsson som arbetar med försäljning för regionen.

» Läs mer

Tester utförs på Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorie

Folkhälsomyndigheten tilldelar ramavtal till Castra

Castra,

Folkhälsomyndigheten har upphandlat IT-konsulttjänster och har i sitt tilldelningsbeslut meddelat att de avser att teckna ramavtal med Castra. Castra har, som enda leverantör, vunnit avtal på samtliga tre anbudsområden i Solna.

» Läs mer

Castra öppnar för samarbeten i Eskilstuna med omnejd

Castra,

Castra växer i rekordfart och expanderar sin närvaro i Eskilstuna. Med nya kunder på väg in ökar efterfrågan på kompetens. Därför söker vi nu nya bolag och/eller konsulter inom ett antal kompetensområden i regionen att samarbeta med.

» Läs mer

Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra vinner ramavtal med Sysav

Castra,

Castra är en av flera leverantörer som har vunnit ramavtal med Försäkringskassan. Avtalet avser konsulttjänster inom IT-produktion och IT-infrastruktur.

» Läs mer

Castra utsett till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2020

Castra utsågs 21 mars 2020 till en av Sveriges bästa arbetsplatser när årets vinnare korades av Great Place to Work®. Castra har de senaste tre åren blivit certifierade av organisationen men kammade i år även hem en plats på listan över de bästa arbetsplatserna i landet.

» Läs mer

Linda Hansen-Gjerling

Linda Hansen-Gjerling blir VD för Castra Väst

Castra fortsätter att växa i raketfart och rekryterar Linda Hansen-Gjerling som VD för Castra Väst. Linda kommer närmast från rollen som regionchef på Centric i Göteborg där hon bidragit till att bygga upp deras verksamhet i regionen. Hon tillträder sin tjänst den 20 april 2020.

» Läs mer

Tänkande kring kvalitet

Och till sist, lite kvalitet

Karl Almén Burman,

Karl Almén Burman skriver om varför vi måste diskutera kvalitet dagligen för att undvika att hamra in den viktigaste egenskapen sist av allt.

» Läs mer